XEM CHỈ SỐ CÔNG NGHỆ

Năm khảo sát Cấp độ so sánh Xem điểm So sánh với chỉ số của Tỉnh

Chọn chỉ số Tcc   Tcc Thành phần kỹ thuật
Tcc Thành phần con người
Tcc Thành phần thông tin
Tcc Thành phần tổ chức

Chọn biểu đồ Tcc Tcc Tcc Tcc

Chọn đơn vị so sánh:
TỈNH ĐỒNG NAI


Ghi chú: Điểm các thành phần vẽ trên biểu đồ đã được chuyển về khoảng [0, 1]. 'Tỷ lệ THIO' là tổng điểm các thành phần T, H, I, O được chuyển về khoảng [0, 1].
Tên Tcc Tỷ lệ THIO T H I O
Tỉnh Đồng Nai 0.6486 0.660301 27.5188 / 45 12.8938 / 22 13.0687 / 15 12.5488 / 18