Danh sách Doanh Nghiệp tham gia khảo sát

Năm khảo sát
Ngành

STT Tên Tiếng Việt Quận/Huyện Loại hình Qui mô
1 Công ty Ajinomoto Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
2 Công ty Chế biến Thủy Hải sản và Nước đá Tung Kong Nhơn Trạch DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
3 Công ty Chế biến Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai TP.Biên Hòa DN nhà nước Lớn
4 Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
5 Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế Trảng Bom Công ty Cổ phần Lớn
6 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa TP.Biên Hòa Công ty Cổ phần Lớn
7 Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam Long Thành DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
8 Công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà Định Quán Công ty Cổ phần Vừa
9 Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc TP.Biên Hòa Công ty Cổ phần Lớn
10 Công ty TNHH Amway Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
11 Công ty TNHH Anh Hoàng Thy TP.Biên Hòa Công ty TNHH Vừa
12 Công ty TNHH Bánh kem Siu Siu TP.Biên Hòa Công ty TNHH Nhỏ
13 Công ty TNHH Cargill Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
14 Công ty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (Vn) Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
15 Công ty TNHH FarmTech (Việt Nam) Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
16 Công ty TNHH Gold Coin FeedMill Đồng Nai TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
17 Công ty TNHH Green World TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Nhỏ
18 Công ty TNHH Grobest Industrial VN TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
19 Công ty TNHH Grobest Landfound TP.Biên Hòa Công ty TNHH Vừa
20 Công ty TNHH Hảo Xuân Lộc Công ty TNHH Vừa
21 Công ty TNHH Harvest Nhơn Trạch DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
22 Công ty TNHH Huy Minh Cẩm Mỹ Công ty TNHH Vừa
23 Công ty TNHH Kiệm Tân II Thống Nhất Công ty TNHH Nhỏ
24 Công ty TNHH Koyu & Unitek TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
25 Công ty TNHH Một thành viên Provimi TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Nhỏ
26 Công ty TNHH Nông nghiệp E.H Việt Nam Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
27 Công ty TNHH Sammi TP.Biên Hòa DN nhà nước Nhỏ
28 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Oz Food Solution TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Nhỏ
29 Công ty TNHH Sao Xanh TP.Biên Hòa Công ty TNHH Vừa
30 Công ty TNHH Sunjin Vina Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
31 Công ty TNHH Thanh Bình TP.Biên Hòa Công ty TNHH Nhỏ
32 Công ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
33 Công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam TP.Biên Hòa DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Nhỏ
34 Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Toàn Xuân Hưng Xuân Lộc Công ty TNHH Vừa
35 Công ty TNHH Vina TP.Biên Hòa Công ty TNHH Lớn
36 Công ty TNHH Woosung Việt Nam Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Lớn
37 Công ty TNHH Zagro Việt Nam Long Thành DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
38 Công ty TNHH Zermat Trảng Bom DN 100% vốn đầu tư nước ngoài Vừa
39 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Hoàng Thy TP.Biên Hòa Công ty TNHH Nhỏ
40 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê Tài Đức Thọ TP.Biên Hòa Công ty TNHH Nhỏ
41 Công ty trách nhiệm hữu hạn Định hướng Dinh dưỡng EZ TP.Biên Hòa Công ty TNHH Nhỏ
42 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Minh Cẩm Mỹ Công ty TNHH Nhỏ
43 Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiệm Tân II Thống Nhất Công ty TNHH Nhỏ
44 Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Huy Phát TP.Biên Hòa Công ty TNHH Vừa
45 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hoàng Thịnh Đại Trảng Bom Công ty TNHH Nhỏ
46 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phương Ngọc Hồng Xuân Lộc Công ty TNHH Nhỏ
47 Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông trại Xanh Xuân Lộc Công ty TNHH Vừa
48 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hoàng Gia Luân Thị xã Long Khánh Công ty TNHH Nhỏ
49 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Nam Mỹ Trảng Bom Công ty TNHH Nhỏ
50 Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Xanh TP.Biên Hòa Công ty TNHH Vừa
51 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủ Mây Thị xã Long Khánh Công ty TNHH Nhỏ
52 Công ty trách nhiệm hữu hạn Vina TP.Biên Hòa Công ty TNHH Lớn
53 Nhà máy Bibica Biên Hòa - Công ty Cổ phần Bibica TP.Biên Hòa Công ty Cổ phần Lớn